Контакти

 

Специализирана болница за рехабилитация „ЗДРАВЕ “ ЕАД

ул. Г. С. Раковски 15, 1320 Банкя

 

Резервации:

+3592 9977231 - от 8 до 16 ч
GSM: 0898650337 - от 8 до 18:30 ч,

 

Спортно оздравителен комплекс:

GSM: 0898650340 - от 07:30 of 19:30 ч

 

Факс:

+3592 997 71 54, +3592 997 72 30

 

e-mail:

sbr_zdrave@abv.bg

 

Web:

www.sanatoriumzdrave.com

www.coopsbrzdrave.bg