ОБЯВИ

 
 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ” ЕАД

1320 Банкя, ул. “Г.С. Раковски” 15, тел.: 02/9977231; 02/9977383; моб.:0898650339

www.coopsbrzdrave.bg ; e-mail: info@zdravecoop.bg; reception@zdravecoop.bg

Изх. № 86 /04.04.2019 г.

О Б Я В А

На основание Наредба № 1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „СБР-Здраве” ЕАД обявява следните места за специализанти с база на практическо обучение „СБР-Здраве” ЕАД, гр.Банкя:

1. Лекар, cпециализант по физикална и рехабилитационна медицина – 1 място.

Желаещите могат да кандидатстват за обявените позиции като представят в отдел „Управление на човешките ресурси” следните документи:

1. Заявление.

2. Копие на документ за самоличност.

3. Копие от диплома за завършено висше образование по медицина.

4. Удостоверение за членство в БЛС.

5. Автобиография.

6. Документ за трудов стаж /ако има такъв/.

Краен срок за подаване на документи 12:00 ч на 25 ноември 2019 г.

С кандидатите ще се проведе тест на тема: „Физикална и рехабилитационна медицина”. С избраните кандидати ще се сключи Трудов договор, съгласно изискванията на Наредба № 1/ 22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Д-Р ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА MD, PhD

Изпълнителен директор

КОНСПЕКТ

ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА”

 • 1. Рехабилитация - същност, определение, видове, основни принципи, контингенти за рехабилитация. Рехабилитационен потенциал.
 • 2. Функционална оценка на опорно-двигателния апарат - мускулна сила /ММТ/, ставна подвижност /ъглометрия/, електродиагностика, електромиография.
 • 3. Функционална оценка при увреди на централния двигателен неврон. Тестуване на спастични парализи.
 • 4. Средства на кинезитерапията. Принципи и методи на тренировката.
 • 5. Кинезитерапия - активни методи.
 • 6. Нервно-мускулна реедукация. Специализирани кинезитерапевтични методи.
 • 7. Кинезитерапия - пасивни методи.
 • 8. Токове с ниско напрежение и ниска честота. Галванотерапия.
 • 9. Електрофорезотерапия.
 • 10. Терапия с нискочестотни токове с регулируеми параметри.
 • 11. Електротерапия на болката.
 • 12. Терапия със средночестотни токове.
 • 13. Токове с високо напрежение и висока честота. Д’Арсонвелизация.
 • 14. Ултрависокочестотна терапия.
 • 15. Дециметровълнова терапия.
 • 16. Микровълнова /сантиметрова/ терапия.
 • 17. Магнитотерпаия.
 • 18. Ултразвукова терапия.
 • 19. Светлотерапия. Лазертерапия.
 • 20. Аерозолечение
 • 21. Хидротерапия.
 • 22. Видове водолечебни и топлолечебни процедури. Криотерапия.
 • 23. Климатолечение. Основни Български курорти.
 • 24. Морелечение.
 • 25. Балнеолечение. Водещи Български курорти.
 • 26. Физикална терапия и рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания - ИБС.
 • 27. Физикална терапия и рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания - инфаркт.
 • 28. Физикална терапия и рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания - хипертонична болест.
 • 29. Физикална терапия и рехабилитация при неспецифични възпалителни заболявания на дихателната система.
 • 30. Физикална терапия и рехабилитация при възпалителни ставни заболявания.
 • 31. Физикална терапия и рехабилитация при дегенеративни ставни заболявания.
 • 32. Физикална терапия и рехабилитация при някои детски заболявания. Анатомо-физиологични особености на детската възраст,имащи значение за физикалната терапия /заболявания на дихателната и двигателната система/.
 • 33. Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа.
 • 34. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на раменния сплит.
 • 35. Физикална терапия и рехабилитация при мозъчен инсулт и неговите последици.
 • 36. Физикална терапия и рехабилитация при травмени увреди на периферните нерви.
 • 37. Физикална терапия и рехабилитация при травмени увреди на гръбначния стълб и гръбначния мозък.
 • 38. Физикална терапия и рехабилитация при полиневрит.
 • 39. Физикална терапия и рехабилитация при дискова болест/дискова херния/
 • 40. Физикална терапия и рехабилитация при неврит на n. facialis.
 • 41. Физикална терапия и рехабилитация при травмени увреди на опорнодвигателния апарат /контузим, рани, дисторзио, травмени луксации /.
 • 42. Физикална терапия и рехабилитация при фрактури на костите.
 • 43. Физикална терапия и рехабилитация при следтравматични и следимобилизационни контрактури.
 • 44. Физикална терапия и рехабилитация при хирургичните коремни и гръдни заболявания и техните усложнения /инфилтрати, перивисцерити, атонични рани/.
 • 45. Физикална терапия и рехабилитация при алгоневродистрофии /Зудеков синдром, рамо-ръка синдром/.
 • 46. Физикална терапия и рехабилитация при възпалителни гинекологични заболявания.
 • 47. Физикална терапия и рехабилитация при ендокринно-обменни заболявания - захарен диабет и обезитас.
 • 48. Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на храносмилателната система - гастрит, язва на стомаха и дванадесетопръстника, хронични колити.
 • 49. Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на ушите, носа и гърлото и очни заболявания.