Лечебно – профилактични процедури

 

Секторът по балнео и водолечение разполага:

с басейн за подводна лечебна физкултура (ЛФК) и сауна, вани и тангентор.

 

Секторът по физиотерапия

е оборудван с апаратура за светлинно, електролечение, лечение с луга и кабинет за лазертерапия.

 

Кинезитерапия

Процедурите включват групова и индивидуална лечебна гимнастика, подводна гимнастика, частичен и цялостен масаж. Функционира и кабинет за логопедични занимания.
Общият брой на предлаганите процедури надхвърля 100.
В болницата е осигурено 24-часово дежурство на медицински екип. Във връзка с нарастващата потребност от висококвалифицирана доболнична помощ и разширяване и облекчаване на достъпа до пакета медицински услуги, към болницата е разкрит медицински център със специализирани кабинети.
Комплексът предлага свободен прием за почивка, рехабилитация и лечение на организирани групи от страната и чужбина. Приемат се и пациенти по договор с Националната Здравно-осигурителна каса и по договор с Националният осигурителен институт.

 

Комплексът разполага с: