Код ЛЗ : 2201233028
Име : Специализирана болница за рехабилитация „Здраве“ ЕАД
ЕИК : 130523915
Адрес : град Банкя, бул. „Г. С. Раковски“ № 15
Телефон : 02 9977036
Факс : 02 9977154
Лице за контакт : Румен Методиев, дир. АСД
Mail : sbr_zdrave@abv.bg
Пощенси код : 1320
Пощенски адрес : град Банкя, бул. „Г. С. Раковски“ № 15

Профил на купувача